Sídlo firmy

 

Oravec KOVO, s.r.o.
Zemianske Lieskové 308
913 05 Melčice-Lieskové

IČO: 46949020
IČ DPH: SK2023668086

 

Konateľ:

Dalibor Oravec
mobil: +421 905 896688
email: oraveckovo@oraveckovo.eu

 

Administratíva:

Iveta Oravcová

mobil: +421 907 706326

email: oravcova@oraveckovo.eu

 

 

Mapa